–Etkinliğimiz, bütün mühendislik bilimlerine açık olup, herhangi bir konu sınırlaması bulunmamaktadır.

 

–Etkinliğimize lisans ve lisansüstü eğitim gören tüm öğrenciler katılabilir.

 

–Etkinliğe katılım ücretsizdir.

 

–Bildiriler sözlü veya poster sunumu şeklinde yapılabilecektir.

 

–Katılımcıların özet metni gönderirken sunum türünü belirtmesi (sözlü/poster) gerekmektedir.

 

–Sempozyumda kabul edilen bildiriler tam metin kitapçığı olarak basılacaktır.

 

 

 

 

 

POSTER HAZIRLAMA KURALLARI

 

–Poster boyutları 60×90 cm (düşey) şeklinde olmalıdır.

 

–Poster başlığı büyük harflerle yazılmalı ve yaklaşık 21 mm (60 pt) yüksekliğinde olmalıdır.

 

–Başlığın altında ise yazarlar ve kurum bilgileri yer almalıdır. Poster, metin dışında, çözünürlükleri göz önünde tutularak şekiller, grafikler, yönlendirme okları ve tablolar içerebilir.

 

–Poster metni içerisinde kullanılabilecek en küçük yazı boyu 7 mm (20 pt) olarak belirlenmiştir. Arial veya Sans-serif fontları okuma kolaylığı açısından tercih edilebilir.

 

–Hazırlanan posterler gereksiz detaylardan uzak, çalışmanın önemli noktalarını iyi ifade edebilen ve ilgili katılımcıları kolayca etkileyebilen nitelikte olmalıdır.

 

–Sempozyum süresince Poster asma hazırlıkları ile ilgili malzeme (bant, makas vs.) poster alanında sağlanacak ancak, çıktı, çizim, bilgisayar, çizici vb. gibi teknik yardım sağlanmayacaktır.

 

–Yazarların posterleri verilen ebat ve ölçülere uygun halde hazırlayarak sempozyum salonuna getirmeleri gerekmektedir. Posterler sempozyum düzenleme kurulunun belirleyeceği yerleşim planına göre asılacaktır.

 

 

–İletişim ve sorularınız için:

 

Arş. Gör. Sami Serkan İŞOĞLU 

kogrensem@gmail.com

0272 218 24 90

08 Kasım 2021, Pazartesi 5276 kez görüntülendi